Jednostronne taśmy z pianki EPDM

Opis produktu

Jednostronne taśmy samoprzylepne z pianki EPDM (monomer etylenowo-propylenowo-dienowy) mają nośnik z pianki EPDM o zamkniętych komórkach pokryty klejem akrylowym. Taśma samoprzylepna z pianki EPDM jest idealna do wypełniania i uszczelniania szczelin.

Materiały EPDM to elastomery, które są często wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych jako zamienniki gumy.

Właściwości elastomerów różnią się w zależności od typu EPDM, ale ogólnie są następujące: dobra odporność na chemikalia, doskonała odporność na warunki środowiskowe (ozon, pogoda, światło, zimno) oraz dobra odporność na oleje i plastyfikatory.

Właściwości techniczne

  • Doskonała odporność na promieniowanie UV
  • Odporność na starzenie
  • Kompresja/odporność
  • Doskonała szczelność

Główne zastosowania

Wspólny

Izolacja akustyczna

Izolacja termiczna

Izolacja elektryczna

Nasi strategiczni dostawcy

Nasze dedykowane możliwości przetwarzania taśm i pianek